Shalom Hanoch – Hahar Lyrics


עשה טובה תביא את ההר
אתה הרי כבר שם ממילא
ההר ההר מול פניך ישר
לא תמצא עוד הרים כאלה

אתה הפועל אם אני לא טועה
הזה שקוראים לו מוחמד
אז מה ההבדל איך אתה לא רואה
או בכלל יותר טוב לך שמה
אז תביא אחר שיביא את ההר
לא משנה לי בכמה
בדם ובכסף שאני משלם
רק בתנאי שקוראים לו מוחמד

תביא נביא שיידע לדבר
ויסיר את המסך מעינייך
נתחיל מחדש ההר יתיישר
ויביא את עצמו אליך

זה מה שאני טוען כבר שנים
אין פה צורך בעוד תוספת
אתה בשלך ואני בשלי
ואין פה שפה משותפת

אפילו מילה להגיד אי אפשר
זה רק מעמיק את הפער
ומה כבר אמרתי בסך הכל
ביקשתי ת’הר לא ת’יער

עשה טובה תביא את ההר
אתם הרי לא כולכם כאלה
ההר ההר מול פניך ישר
איפה יש עוד הרים כאלה